Atbalstīt

Kā atbalstīt kustību Brīvs no ĢMO:

Mūsu rekvizīti:
Biedrība „Zemes draugi“
Reģistrācijas Nr.: 40008103788
Bankas rekvizīti:
Banka: "Swedbank" AS
Konta Nr: LV94HABA0551013832950
SWIFT kods: HABALV22

Veicot maksājumu lūdzam norādīt, ka tas ir atbalsts kustībai Brīvs no ĢMO.