ĢMO-brīvo reģionu konference

ConferenceLatvijas Zemes draugu un Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas pārstāvji piedalījās 7.ĢMO-brīvo reģionu konferencē Briselē no 4.-5.septembrim projekta „NVO līdzdalības kapacitātes stiprināšana ĢMO aprites politikas jautājumos un inovatīvā publiskā pakalpojuma „Brīvs no ĢMO” attīstīšanā” ietvaros.

Konference pulcēja 200 dalībniekus no 33 valstīm, ieskaitot arī ASV, Argentīnu, Indiju, Ķīnu un Japānu. 

Pirmajā dienā darba grupās tika pārrunāti specifiskāki ar ĢMO saistīti jautājumi, un otrajā dienā Eiropas Parlamentā notika prezentācijas un debates, piedaloties arī EP deputātiem. Galvenie jautājumi, par kuriem tika runāts, bija vēl neatrisinātais jautājums par ĢM kultūrtaugu nacionālajiem aizliegumiem un pretrunīga debate ar Eiropas Pārtikas drošības un nekaitīguma iestādes izpilddirektori (Catherine Geslain-Lanéelle) par viņas vadītās iestādes darbību 10 gadu laikā kopš tās dibināšanas.

MapPēdējo diskusiju „Kā kultūraugi, kas izturīgi pret raundapu, var būt Eiropas lauksaimniecības politika?” ierosināja pārstāves no Argentīnas (Sofia Gatica and Maria Godoy). Viņas pārstāvēja Argentīnas lauku iedzīvotāju, kuri pret raundapu izturīgas ĢM sojas intensīvas apsmidzināšanas rezultātā izraisīto smago slimību dēļ zaudējuši savus bērnus un ģimenes locekļus. Sofija Gatika, tikko Argentīnas tiesā uzvarējusi prasībā pārtraukt raundapa smidzināšanu no gaisa ar lidmašīnām, teica „Mums jādarbojas kopā, lai spētu stāties pretī tādiem starptautiskiem lauksaimniecības grandiem kā Monsanto!”. Gatika aicināja Eiropas politiķus apstādināt ĢM sojas importu no viņas valsts un brīdināja Eiropas Komisiju neapstiprināt Monsanto pret raundapu izturīgo ĢM soju audzēšanai Eiropā. Iedvesmojošas runas teica arī ASV, Japānas, Indijas un Ķīnas pārstāvji par situācijām savās valstīs, kur ĢMO izplatīšana saskarās ar arvien pieaugošu pretestību.

Lai gan ĢMO-brīvo reģionu skaits Eiropā ir būtiski pieaudzis kopš iepriekšējās konferences 2010.gadā (skatīt karti), dalībnieki vienojās, ka turpmākie izaicinājumi prasīs saskaņotu rīcību. Šie izaicinājumi ietver jaunu ĢMO apstiprināšanas plānus EK un mēģinājumus vājināt ĢMO-brīvos standartus ar pieļaujamu minimālu ĢMO klātbūtni lopbarībā, pārtikā un pat sēklās.

Paralēli ĢMO-brīvo reģionu konferencei Briselē notika vēl divas saistītas konferences – ĢMO brīvo reģionu valdību konference Erfurtē (Vācijā) un Eiropas ĢMO-brīvās sojas projekta „Danube soja” konference Vīnes biržā. Pārstāvji no visām trijām konferencēm vienojās par kopēju politiķu, biznesa un NVO pārstāvju tikšanās organizēšanu 2013.gadā.

Informācija sagatavoja:

Inese Romanova,

Latvijas Zemes draugi

inese.romanova@zemesdraugi.lv

esfInformācija sagatavota projekta „NVO līdzdalības kapacitātes stiprināšana ĢMO aprites politikas  jautājumos un inovatīvā publiskā pakalpojuma „Brīvs no ĢMO” attīstīšanā”. 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

twitter

visi jaunumi