Kas ir ĢMO?

Ģenētiski modificēti organismi (ĢMO) ir augi vai citi dzīvie organismi, kuru gēnos mākslīgi ievadīti sveši gēni no citiem augiem, baktērijām, vīrusiem vai dzīvniekiem. Šādas starpsugu gēnu sajaukšanās dabā vai izmantojot selekcijas metodes nenotiek.

Ģenētiski modificētā (ĢM) pārtika ir tāda pārtika, kas satur vai ražota no ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO).