Projekti

Projekts „NVO līdzdalības kapacitātes stiprināšana ĢMO aprites politikas jautājumos un inovatīvā publiskā pakalpojuma „Brīvs no ĢMO” attīstīšanā

(1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/107)

Projekta mērķis 

Stiprināt projekta partneru līdzdalības kapacitāti ĢMO aprites politikas jautājumos, kā arī administratīvo kapacitāti inovatīvā publiskā pakalpojuma „Brīvs no ĢMO” attīstīšanā un kvalitātes standartu izstrādē un ieviešanā.

Projekta mērķa grupas

Zemes draugi, Latvijas Viesnīcu un Restorānu asociācijas un Vides izglītības fonda, Vides aizsardzības kluba un Alianses ilgtspējīgai attīstībai darbinieki un biedri.

Projekta iesniedzējs - Zemes draugi

Partneri - Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija un Vides izglītības fonds.

Projekta norises vieta ir visa Latvija

Īstenošanas laiks - 12 mēneši.

Galvenās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti

(*) pētījums par alternatīvām ĢMO lopbarībai;

(*) rīcības plāns ĢMO lopbarības jautājuma politiskai risināšanai;

(*) iniciatīvas „Brīvs no ĢMO” kvalitātes standartu izstrāde un ieviešana;

(*) 3 LVRA darbinieku un 5 ZD brīvprātīgo apmācība par „Brīvs no ĢMO” dalībnieku pārbaužu veikšanu;

(*) 50 LVRA biedru apmācība par  pievienošanos „Brīvs no ĢMO”;

(*) dalība „GMO-free” konferencē un Eiropas Zemes draugu Pārtikas un lauksaimniecības programmas sanāksmēs.

Projekta budžets

Kopējais budžets ir 18 982,45 LVL.

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Jaunumi

ĢMO-brīvo reģionu konference

Alternatīvas ģmo saturošai dzīvnieku barībai

Uzsākts kapacitātes stiprināšanas projekts „Brīvs no ĢMO” attīstīšanai